Активност

Конкурс књижевног фанзина “Зелени коњ”

20.05.2020 - 31.12.2020
конкурс

Књижевни фанзин “Зелени коњ” објавио је конкурс за кратке приче и поезију до 50 строфа на српском језику.

Фанзин “Зелени коњ” бави се проналажењем и објављивањем неафирмисаних аутора који пишу на српском језику из земље и дијаспоре, а немају досад објављену самосталну књигу. Фанзин се штампа у 300 примерака, а дела се објављују и на Фејсбук групи ”Зелени коњ”. Сваком аутору који је објављен поштом се шаље по пет примерака.

ПРАВИЛА КОНКУРСА:

• Објављују се кратке приче до 3.000 карактера и савремена неконвенционална поезија до 50 строфа која је написана на српском језику;

• Радове (до 3 приче или песме) треба послати у засебним word документима на адресу zelenikonj@gmail.com

• Један аутор може да се појави најчешће једном годишње;

• Објављују се само необјављени материјали;

• Слањем прича или песама аутор даје сагласност да се оне објаве у фанзину и у евентуалним каснијим публикацијама везаним за фанзин без надокнаде.

Конкурс је константно отворен, а радове треба слати на адресу: zelenikonj@gmail.com

Kontakt