О нама

“Хоћу да радим” је веб - платформа намењена повезивању послодаваца са људима који су у потрази за одговарајућим радним ангажманом, али и младима без радног искуства који желе да ступе на тржиште рада. “Хоћу да радим” пружа информације о понуди радних места, стручних пракси и усавршавања, као и о бројним активностима које помажу професионалном усмеравању и лакшем запошљавању. Настала је као резултат пројекта “Данас млади, сутра лидери”, финансираног средствима Европске Уније и суфинансираног од стране Владе Републике Србије.

О пројекту “Данас млади, сутра лидери”

Пројекат “Данас млади, сутра лидери” има за циљ пружање подршке младима при запошљавању, изградњи професионалних вештина и стицању знања кроз неформално образовање. Током 2019. године, кроз пројекат су реализоване радионице у 5 градова и општина у Србији, где је тим предавача младима између 16 и 26 година држао обуке из области информационих технологија, као и радионице лидерства, активизма и професионалне оријентације.

Са намером да се свима омогући равнопрван приступ знањима, техникама и вештинама које захтева савремено тржиште рада, пројектни тим “Данас млади, сутра лидери” је основао Омладински ресурсни центар у Новом Саду и платформу “Хоћу да радим” који ће наставити са реализацијом сличних активности у будућности. Центар пружа помоћ при запошљавању кроз услуге каријерног саветовања, као и организовања обука, семинара и радионица, док се на веб-сајту “Хоћу да радим” могу пронаћи водичи, смернице, савети и одговори на бројна питања и актуелне теме из света запошљавања.

Омладински ресурсни центар

Омладински ресурсни центар Школе нових визија у образовању је основан са идејом да се подстакне активност младих и њихово рано запошљавање, самозапошљавање, стицање вештина потребних за улазак на тржиште рада и представљање истих потенцијалним послодавцима. Посвећени тренери Школе су одабрали посебне материјале који за циљ имају повећање капацитета, знања и експертизе младих људи из географски маргинализованих подручја, у областима емоционалне интелигенције, самомотивације, постављања циљева, одређивања каријерог плана и изградње самопоуздања; за младе људе који су у последњим годинама свог академског образовања и који сада улазе на тржиште рада, одабрани су програми који треба да им пруже прилику да стекну праксу, рано радно искуство и могућности за умрежавање. Омладински ресурсни центар, који је био активан и пре пројекта, наставиће са радом након његовог завршетка обезбеђујући одржива решења за размену информација и интеракцију послодаваца и младих професионалаца, као и могућности за даље учење и развој вештина које се не стичу кроз формално образовање.

Неке од области које се обрађују кроз активности Омладинског ресурсног центра Школе нових визија у образовању су упознавање полазника и клијената са фундаменталним документима и законима која се тичу младих ( Закон о младима, Универзална декларациа о људским правима, ЕУ Стратегије за младе и сл.), управљање пројектима, развој меких вештина, изучавање маркетиншких и комуникационих стратегија.

Наша визија

Сви елементи пројекта “Данас млади, сутра лидери” настали су у жељи да се повећа степен запослености у Републици Србији. Овај веб-сајт своје активности реализује са намером да позитивно утиче на тржиште рада, пружајући помоћ и подршку како послодавцима, тако и кандидатима.

Људима који су на почетку каријере, или размишљају о промени занимања, “Хоћу да радим” омогућава да лакше пронађу жељени посао, али и да се информишу о томе на које начине могу да повећају своју конкурентност на тржишту, прошире знања и усаврше своје способности.

“Хоћу да радим” жели да помогне послодавцима да пронађу кандидате који ће допринети успешности пословања, и да их инспирише да раде на развоју својих политика запошљавања и улагања у људске ресурсе. На тај начин, посао постаје обострано задовољство, а делање друштвено одговорно и за пример другима.

slider item