Оглас за посао

Стипендије Руске Федерације за школску 2022/2023. годину

Министарство високог образовања и науке Русије и Росотрудничество објављују конкурс за пријем држављана Републике Србије и сународника који стално живе у Србији, на школовање у 2022/2023. академској години о трошку федералног буџета (квота) у образовним институцијама за високо образовање у Руској Федерацији.


Студенти имају могућност да: 

  • Наставе школовање одмах после стицања претходног образовања (средња школа, висока школа, факултет) 
  • Студирају бесплатно 
  • Добијају новчану стипендију (у зависности од региона и одређеног факултета) без обзира на академски успех 
  • Буду смештени у студентском дому


Пријављивање се одвија у 2 етапе. У првој етапи кандидати треба да се пријаве путем линка https://education-in-russia.com и доставе одређену документацију. Информације о даљем пријављивању се налазе детаљно описане у Пропозицијама конкурса.

Пропозиције конкурса налазе се на овом линку.

Сви кандидати треба да приложе у скенираној форми уз електронску пријаву следећа документа:

1) Попуњену анкету-пријаву, са приложеном фотографијом у боји. Анкета треба да буде прво попуњена на сајту, затим одштампана, потписана скенирана и приложена у одговарајућем пољу пријаве.

– На свом личном кабинету (https://education-in-russia.com) има право да наведе максимално до 6 високошколских установа, али не више од две у једном федералном округу. Не дозвољава се навођење само једне образовне установе. Препоручује се да кандидат не наводи мање од три високошколске установе.

– Ако не говорите руски, у анкети бирате „потребна обука на припремном
факултету “.

2) Копију прве стране пасоша (страница у боји која се читко види). Пасош треба да важи најмање 1,5 годину од момента потенцијалног издавања визе за студирање у Русији (март 2024. године и дуже);

3) Копију документа о образовању и додатак са оценама уз диплому;

4) Копију уверења о положеним испитима (оцене) у случају ако кандидат још није завршио студирање, кандидат доставља последње уверење о положеним испитима са оценама из образовне установе у којој завршава своје школовање.

Контакт мејл адреса у Министарству просвете, науке и технолошког развоја: jelena.pazun@mpn.gov.rs

Детаљне информације можете пронаћи на овом линку.


Оглас истиче: 30.11.2021, Београд