Оглас за посао

Пројектни асистент

Фирма Congress Rental PC Podimatas Audiovisual се бави изнајмљивањем и продајом аудио, видео и конференцијске опреме. Чланица смо корпоративне мреже са око 40 рентал компанија широм света. Бавимо се техничком подршком разних врста скупова. Поседујемо врхунску аудио и видео опрему, Bosch конференцијску опрему, расвету, LED екране итд.

Опис позиције:

  • Комуникација са спољним сарадницима, модераторима и организаторима конференција, тимом за IT подршку, заинтересованим институцијама укљученим у пројекте.
  • Координацију разних појединачних подактивности и међусобну комуникацију партнера, сарадника и трећих лица, као и редовну комуникацију са учесницима на пројектима.
  • Набавка канцеларијског и потрошног материјала
  • Израда програма – планираних активности на недељном нивоу
  • Административни послови – израда фактура и месечних извештаја

Услови:

  • Познавање енглеског језика
  • Познавање рада на рачунару, Ms Office, интернет, предност је познавање Adobe пакета
  • Добра комуникативност са сарадницима, рад у тиму
  • Високу мотивисаност, позитиван и одговоран однос према раду, спремност за тимски рад, поузданост при извршавању радних задатака, спремност за даље учење и усавршавање

Тип запослења: пуно радно време

Своје пријаве шаљите на mail: rental@congressrental.eu и nlung@congressrental.eu

Оглас истиче: 30.11.2021, Београд