Grupa za analizu i kreiranje javnih politika

О нама

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP) je neprofitna, stručna organizacija civilnog društva, koja se bavi analizom, kreiranjem, zagovaranjem i obrazovanjem za javne politike.

Misija GAJP-a jeste da doprinese razvoju javnih politika kroz edukaciju i istraživački rad, praćenje rada institucija i saradnju, javno delovanje i javno zagovaranje i tako doprinese razvoju demokratske politčke kulture.

Vizija GAJP-a jeste demokratsko društvo u kome se javne politike kreiraju transparentno, uz učešće javnosti, na stručan i profesionalan način.