Институт за јавну политику

О нама

Визија

Визија Института усмерена је на активно и посвећено деловање стручњака из свих делова Западног Балкана са вишедеценијским искуством у областима професионализације медија, промишљања политичке агенде, европских и транс-атланских изазова, безбедности, људских и мањинских права, државне управе, дипломатије, цивилног сектора, науке и културе.

Мисија

Основни мотив, који је произашао из дугогодишње комуникације са представницима међународних организација, био је заједнички став оснивача да је региону потребна организација која окупља политички неутралне експерте из различитих области, који својим искуством и знањем могу допринети успостављању механизама за примену стандарда које владе региона усвајају током процеса прилагођавања националне легислативе европском и међународном законодавству.

Реинтеграција држава Западног Балкана у међународну заједницу требало би да представља политички, економски и друштвени приоритет за читав регион. Границе које и даље постоје међу бившим југословенским републикама основна су препрека ка усмереном и координисаном процесу интеграција свих држава Западног Балкана.

Коначни циљ Института јесте да спроводи пројекте који су важни за политички прогрес, организује јавне дебате, идентификује потенцијалне претње друштвеном напретку и предвиди проблеме у будућности, понуди нове идеје за политике које имају за циљ решавање проблема, представља везу између академије, политике, медија и цивилног сектора и настави да развија мрежу сарадника коју чине стручњаци из различитих академских институција, бројни друштвени и политички актери.

Контакт

Име и презиме: Институт за јавну политику
Телефон: +381 (11) 63 05 322
Адреса: Кнеза Милоша 82, Београд