Дечје срце

О нама

Хуманитарна организација ДЕЧЈЕ СРЦЕ помаже деци и младима ометеним у развоју кроз спровођење интегративних, психосоцијалних и едукативних програма како са њима тако и са њиховим родитељима и волонтерима који желе својим радом да допринесу њиховом квалитетнијем животу.

Основана је 9. марта, 2001. као невладина, непрофитна и нестраначка организација, регистрована од стране Савезног Министарства правде.

Мисија организације ДЕЧЈЕ СРЦЕ је пружање професионалне подршке особама ометеним у развоју, као и њиховим породицама, на територији Србије и Црне Горе.

Наша визија је елиминисање предрасуда и интеграција особа ометених у развоју у друштво.

Другачији, занимљивији и животно практичнији приступ деци и младима са сметњама у развоју сваким даном је привлачио све већи број корисника у услуге које смо нудили. Сваким даном је било све више оних који су требали нас, а наш број се није мењао. Овакво стање нас је мотивисало да организујемо едукације за волонтере и после 11 година можемо се похвалити да је преко 500 волонтера различитих знања, звања и интересовања прошло наше обуке, а већина их је преко две године у континуитету радило са нама. Данас имамо 15 младих стручњака са сталним радним временом у организацији и много сарадника на целој територији Србије.

Пошто су организације попут наше флексибилне и иновативне у раду постају кључни ослонац у пилотирању и структуисању нових услуга које се нуде корисницима. Тако смо ми од групе ентузијаста постали озбиљна организација која брине о деци и особама са сметњама у развоју на територији целе Србије, партнер Министарству рада и социјалне политике и Министарству просвете и науке, УНИЦЕФ у, Републичком заводу за унапређење образовања,  Републичком заводу за социјалну заштиту, институцијама које брину о деци, центрима за социјални рад, донаторима, родитељима, волонтерима и многим другима.

Проблеми које покушавамо да решимо

- У нашем друштву не постоји евиденција о броју лица ометених у развоју ( по неким незваничним подацима у Србији их има око 200 000, ови подаци су добијени на основу евиденција које су прикупљале невладине организације и удружења родитеља које помажу овим лицима). По подацима Владе Републике Србије из 1991 број деце са различитим ометеностима износио је 147 000 од укупно 3 000 000 деце.

- Особе ометене у развоју се налазе на маргини друштва, само 10% њих добије могућност да се укључи у неки облик друштвено организованог професионалног рада тј. Установе за смештај деце, вртиће или се школује по специјално прилагодјеним програмима, а само 1% од овог броја се запосли у широј друштвеној заједници

- Већина ове деце и омладине због неприлагођености услова живота њиховом хендикепу, као и не мирења родитеља са чињеницом да имају дете са хендикепом налазе се у кућном азилу, без могућности да се школују , друже са својим вршњацима или социјализују. Породице су по навици посматране као пасивни примаоци услуга о чијем типу одлучују стручњаци, а не они као активни учесници у процесу доношења одлука. Резултат је, по правилу, била касна детекција поремећаја и пропуштање кључног периода за рани третман деце са сметњама у развоју.

Контакт

Име и презиме: Дечје срце
Телефон: +381 11 33-49-623
Адреса: Цара Николаја II 61a, Београд