Савети

Како написати Curriculum Vitae?

CV -“curriculum vitae” у дословном преводу значи “историја живота”. У нашем језику се, поред израза “CV”, употребљавају и термини резиме или радна биографија. CV је документ који описује квалификације, образовање и радно искуство појединца. Управо на основу њега (уз мотивационо писмо), послодавац стиче први утисак о кандидату, те је његов циљ да привуче пажњу и обезбеди интервју.

Послодавци, тј. њихове службе људских ресурса, добију од неколико десетина до пар стотина пријава за једно радно место. То значи да стручњаци за селекцију у првом кругу елиминације свакој пристиглој пријави посвећују тек неколико секунди. Зато је важно да већ на први поглед CV изгледа добро и задржи пажњу регрутера. Како то постићи?

ФОРМАТ

● CV треба да има највише две стране А4 формата - У зависности од тога колико појединац има радног искуства, дужина CV-ја може варирати, али најчешће је довољна једна страна за све потребне информације. Треба истакнути само главне ставке у образовању и радном искуству, док све мање релевантне информације могу се поменути у пратећем писму.

● Треба избегавати фонтове попут Comic Sans. За писање CV-ја је пожељно користити фонтове који изгледају професионално, јасно, и читко попут Аrial или Times New Roman. Препоручена величина слова је између 10 и 12. Такође, важно је бити доследан и користити исти фонт и величину слова кроз цео текст.

Наслови посебних одељака су добар начин да се визуелно разбије већа целина текста или да се истакну важне категорије. Како би се то постигло, може се користити фонт величине између 14 и 16, као и болдовање текста (подвучени текст и курзив треба избегавати).

● Треба подесити ширину маргина тако да буде иста за све четри стране једног листа.

● Приликом уношења датума, треба се држати једног истог формата за који се појединац одлучи- нпр. 12/2020, или Децембар 2020, или 12-2020 итд.

● Све ставке треба наводити обрнуто хронолошким редоследом- тј. прво треба навести радна искуства или образовање које је најскоријег датума, како би регрутер то прво видео.

● Посебно треба обратити пажњу да се документ сачува у PDF формату, а не у Word-у. Word може да промени формат текста приликом штампања, а такође не делује професионално уколико се CV шаље путем maila.

● Ако се CV штампа, онда је потребно да то буде једнострано, и пазити да се папир не пресавија, већ га доставити послодавцу без набора.

● Уколико се CV шаље путем е маила, обратити пажњу да се сам фајл (pdf документ) адекватно именује. Није довољно насловити га са “CV”, будући да особе задужене за селекцију добију велики број пријава, и често су исто именовани, што им отежава посао. Зато је потребно документ насловити својим именом и презименом.

ШТА ТРЕБА ДА САДРЖИ CV?

Без обзира на радно место за које појединац конкурише, постоје неке основне целине које треба да се нађу на сваком CV-ју. Наравно, биографију треба редовно допуњавати онда када за то постоји разлог- промена посла, стицање новог радног искуства, знања, вештине, признања, након завршеног циклуса образовања (формалног или неформалног) и слично. Ипак, не постоји готова формула за идеалан резиме, већ га увек треба прилагодити у зависности од тога за коју позицију се особа пријављује. Неће све информације о нечијем претходном искуству бити једнако релевантне за свако радно место и послодавца, па је пожељно извршити мале корекције пред свако ново слање CV-ја.

Основни подаци који треба да се нађу у биографији могу се разврстати у следеће целине:

Лични подаци - У овом делу треба навести пуно име и презиме, е маил адресу, контакт телефон, и место живљења (град, земља). Није обавезно, али могуће је унети и адресу становања, контакт на Линкед ин мрежи, као и фотографију. Уколико појединац жели да његов CV садржи фотографију, важно је да на њој изгледа професионално и да приказује лице и бисту (слично фотографији за личне документе).

* За неке послове може бити одступања од ових правила. Уколико појединац аплицира за посао у креативној индустрији, поред контакта на Linkedin-у, може оставити и линк за свој онлине портофолио. Такође, за послове у модној индустрији или за позиције стјуарта/стјуардесе, потребни су подаци о датуму рођења, висини, тежини, фотографије целог тела и слично. У том случају, треба обратити пажњу на захтеве послодавца код којег се аплицира, и следити његова упуства и захтеве приликом прилагођавања CV-ја.

Профил - Ова целина треба да садржи кратак текст који истиче главне атрибуте кандидата, и представља га на начин који ће му помоћи да се истакне. Обично се налази на почетку резимеа и укључује нека најважнија професионална достигнућа или вештине појединца, као и његове професионалне циљеве. У CV профилу кандидат треба да покаже своје интересовање за тип посла или сектор за који конкурише, будући да ће мотивационо писмо бити више фокусирано на конкретно радно место. Овај део не треба да има више од 100 речи.

Радно искуство - Ово је део на који регрутери и послодавци обраћају највише пажње. Радно искуство треба наводити обрнутим хронолошким редом, тј. почевши од последњег радног места. Потребно је навести временски период током којег је појединац обављао неки посао, позицију коју је имао и име послодавца (компаније). Пожељно је навести неке основне делатности којим се кандидат бавио на претхоном послу, уколико су оне релевантне за посао за који сада конкурише, истакнути достигнућа или неке нарочите резултате ако их је било, његова задужења и слично. Не треба за сваку ставку писати кратак текст о претходном послу, већ у пар кључних теза навести најважније информације. Ово је прилика да се CV посебно прилагоди позицији за коју појединац аплицира. Треба пажљиво прочитати опис посла, и проверити шта се од кандидата очекује. Уколико је појединац у претходном радном искуству обављао сличне задатке, иако нису били његова основна одговорност, овде их може навести.

● Уколико појединац нема радног искуства, нарочито ако је реч о младим људима који су тек завршили формално образовање, онда се препоручује да се прво наведе целина са подацима о образовању, а уместо претходних послова могу се навести сва релевантна искуства попут волонтирања, стручних пракси, учешћа на конференцијама, радионицама и слично.

Образовање- Овде такође прво треба навести последњи циклус формалног образовања који је појединац завршио, тј. највиши степен који је остварио, па наставити ка претходним. Потребно је навести годину завршетка (уколико је особа још увек на студијама, онда се уписује очекивана година дипломирања), стечено звање, и назив институције. Просечне оцене и додатне почасне дипломе (попут “cum laude”) није неопходно наводити (али је могуће уколико је просечна оцена преко 9). Ако особа има завршене неке специјализоване курсеве и обуке који су везани за радно место за које сада конкурише, онда се те информације могу унети.

Способности и вештине - Овај сегмент није неопходан али је веома пожељан. Овде треба навести вештине попут познавања страних језика, рада на рачунару, упрвљања возилом (поседовање возачке дозволе) или било које друге способности која је релевантна за посао за који појединац аплицира. Када је реч о познавању страних језика, потребно је навести ниво читања, конверзације и писања којим особа влада. Исто важи и за друге вештине које су на неки начин мерљиве (поред сваке вештине навести ниво “основан”, “одличан” или “напредан”)

Интересовања - Слично као целина о способностима и вештинама, ни ово није обавезна ставка у CV-ју, али може бити од користи. Овде не треба наводити лична интересовања која нису у вези са послом за који се аплицира, већ напротив. Само уколико појединац има хобије или занимања која су у вези са одређеним послом, онда их треба поменути. На пример, уколико особа аплицира за посао новинара, онда може навести да води свој блог или слично.

Појединац се може одлучити да сам форматира и прави свој CV у потпуности (MS Word или слично), међутим, данас то није неопходно. На интернету постоји велики број веб сајтова са којих је могуће бесплатно преузети готове шаблоне за CV, који имају сређен и одговарајући формат, садрже се неопходне целине, те је потребно само допунити их личним подацима и информацијама о радном искуству. Без обзира за шта се појединац одлучи, врло је важно проверити да нема граматичких или словних грешака, као и да су све информације исправно наведене.

Неки од корисних линкова су:

https://www.freesumes.com/free-resume-templates-for-ms-word/

https://resume.io/?gclid=EAIaIQobChMIq6WHzJDI5wIVh8x3Ch2ZdQG6EAAYASAAEgJ7DfD_BwE

https://zety.com/resume-templates?gclid=EAIaIQobChMI3Yin05DI5wIVA-N3Ch0lHAmREAAYASAAEgJJWPD_BwE

https://www.goskills.com/Microsoft-Office/Articles/Microsoft-word-resume-templates

https://www.goskills.com/Microsoft-Office/Articles/Microsoft-word-resume-templates

Коментари: