Савети

Шта је мотивационо писмо?

Мотивационо (пратеће) писмо је документ који појединац приликом конкурисања за посао доставља послодавцу ( регрутерима) уз CV. Оно треба да пружи додатне информације о вештинама и искуству кандидата.

Писмо треба да садржи детаљније информације о томе зашто је особа квалификована за посао за који се пријављује. Овај документ не треба да буде просто понављање свега што је већ наведено у биографији, већ да истакне специфична знања и вештине појединца које га чине погодним баш за то радно место. Треба обратити пажњу на захтеве који се налазе у огласу, тј. на опис позиције и задужења која се очекују од кандидата, те у мотивационом писму навести и описати претходна искуства која су релевантна. Овај документ може, али и не мора бити обавезан, и о томе одлучује онај ко објављује оглас за посао. Међутим, без обзира на то да ли се он тражи или не, увек је пожељно послати га, јер може да помогне појединцу да се истакне, и добије позив за интервју.

Зашто је важно мотивационо писмо?

Сврха мотивационог писма је да образложи и појасни чињенице које су наведене у CV-jу, као и да дода лични печат целокупној пријави. То је најчешће први писани контакт који кандидат има са потенцијалним послодавцем, па према томе, учествује у формирању првог утиска. Важно је да у њему не буде генерички текст са карактеристичним фразама (или да не пружа информације које су релевантне за радно место за које се аплицира, да не реферира на компанију код које се конкурише и сл.). С друге стране, не треба да садржи детаље о приватном животу. Писмо треба да буде о квалификованости појединца за посао, а не о његовим личним интересовањима и занимањима.

ШТА ТРЕБА ДА САДРЖИ МОТИВАЦИОНО ПИСМО?

Мотивационо писмо би требало да има неколико кратких тематских целина, које се могу поделити на следећи начин:

За које радно место се кандидат пријављује - Већ у уводном параграфу треба навести позицију за коју појединац аплицира

Како је кандидат сазнао за то радно место - Треба написати на који начин је појединац дошао до информације да је отворена позиција за коју он конкурише, и уколико има препоруку, то овде може поменути.

Зашто је кандидат квалификован за овај посао - У овом делу треба бити врло конкретан и навести како су претходна искуства кандидата релевантна за позицију која га занима, стечено образовање (формално и неформално) које може бити корисно, која његова знања и вештине могу да допринесу том послу, где и како их је стекао, како би могао да примени своје способности и слично.

Зашто жели да ради на баш том месту - Овај параграф треба да буде посвећен појашњењу шта тачно кандидат може да понуди потенцијалном послодавцу, на који начин би компанија бенефицирала од његовог рада и доприноса, као и објашњење због чега кандидат жели да ради за тог послодавца ( Овде је могуће говорити о томе на који начин су усклађене лична и компанијска радна етика, мисија и визија пословања, систем вредности и професионални циљеви).

Захвалница - У последњем сегменту, кандидат треба да захвали регрутеру за разматрање његове пријаве.

СТРУКТУРА МОТИВАЦИОНОГ ПИСМА

Пратеће писмо прво треба да има следећу структуру:

Лични подаци - Треба навести своје име, презиме, број телефона, е-мејл адресу и град у којем особа живи. У заглављу документа треба да стоји и датум, име особе којој се упућује писмо, његово/ њено звање, као и име и адреса компаније код које појединац конкурише. Није обавезно, али може се навести и адреса становања, линк за професионални веб сајт (уколико га кандидат има), контакт на LinkedIn мрежи. Е мејл адреса треба да садржи име и презиме појединца (без надимака и других речи). Уколико појединац има пословну мејл адресу коју је користио на претходном радном месту- ту не треба да користи, већ је пожељно да направи нову (gmail, yahoo и слично).

Уводни поздрав - Писмо треба почети формалним поздравом (Поштовани господине/госпођо, затим презиме). Уколико кандидат нема податак ко је особа којој упућује писмо, може написати само “Поштовани”, међутим, пожељно је истражити на интернету, на веб сајту послодавца, да ли постоји информација ко је задужен за регрутацију, шеф службе за људске ресурсе и сл. То оставља утисак да се кандидат потрудио, и да је писмо заиста наменио одређеној компанији.

Увод - У наредном делу треба написати за који посао се појединац пријављује, те како је за оглашену позицију сазнао. Укратко поменути чиме се особа иначе бави или чиме жели да се бави, понудити кратак опис интересовања, као и увести читаоца у даљи део текста у коме ће бити речи о његовим вештинама и знањима.

Главни део - Највећи део мотивационог писма треба да буде посвећен појашњењу због чега кандидат сматра да одговара за позицију која је отворена. Такође, могу се дати кратки и конкретни примери из претходног радног искуства или ситуација у којима је показао да влада способностима које се траже за посао за који сада аплицира. У овом параграфу, кандидат треба регрутера да убеди да је он идеалан за то радно место. Наравно, није довољно рећи да он то просто сматра, већ кроз примере указати читаоцу да стварно јесте тако.

Закључак - На крају кандидат може навести због чега жели да ради баш за ту одређену компанију, на који начин се његови професионални циљеви поклапају са мисијом предузећа и слично. Ово је такође добро место да појединац изрази жељу да добије прилику за интервју, као и да захвали ономе коме је писмо упућено на издвојеном времену и разматрању његове пријаве.

Поздрав и потпис- Слично као у уводном делу, завршни поздрав треба да буде формалан и професионалан, и након њега кандидат треба да напише своје пуно име и презиме. Уколико мотивационо писмо предаје у штампаној форми, своје име треба да искуца, али и да својеручно да потпише испод.

ФОРМАТ

Пратеће писмо треба да буде форматирано попут било којег другог професионалног/ пословног писма. Треба користити исти фонт и величину слова као и у биографији (препоручено Тimes New Roman, Arial, Calibri, величина слова 10- 12). Маргине треба да буду једнаке са свих страна. Дужина писма не треба да прелази једну страну А4 формата. Сваки параграф треба одвојити новим редом ( тј. оставити по један празан ред између целина).

Приликом сваке врсте писане кореспонденције, на крају увек треба проверити да нема слових и граматичких грешака. Посебно обратити пажњу да су исправно наведени име и презиме, као и контакт кандидата. Када је реч о садржају CV-а и пратећег писма, не треба наводити вештине и искуства које појединац нема, само зато што му се чини да није довољно квалификован за посао или да ће му то помоћи. Чак и ако те ствари привуку пажњу послодавца, те кандидат прође у следећи елиминациони круг, регрутери на интервјуу усмено проверавају све што је наведено у апликацији, а у неким случајевима, од кандидата се тражи да уради и кратке тестове способности. Регрутери су људи који су обучени да препознају добро направљене апликације, као и оне које нису шаблони, већ заиста намењене одређеном послодавцу. С тога, најбоље је заиста радити на себи и стећи знања и вештине које могу бити од користи, па ће и шансе појединца да добије посао који жели бити знатно веће.

Коментари: