Савети

Све што треба да знате о самозапошљавању, II део – Регистрација привредника

Пре него што се одлучите на пловидбу “предузетничким водама”, први корак је оснивање предузећа, што је за многе младе људе непознаница. Потрудићемо се да вам у даљем тексту дамо одговоре на најчешћа питања са којима ћете се сусрести.

Након одлуке чиме желите да се бавите, било да је то отварање сопственог салона лепоте, продавнице здраве хране, продаја вашег прехрамбеног производа, или уколико сте се одлучили за административне услуге (књиговодство, консалтинг...), први степеник је оснивање ваше фирме или предузећа. Почетну идеју је потребно детаљније разрадити, али оно што је прва ставка је регистрација у Агенцији за привредне регистре (АПР). Регистрацију обавља АПР у сарадњи са Републичким заводом за статистику и Пореском управом, и накнада за оснивање предузетника износи 1 500,00 динара, или 1 000,00 динара уколико се одлучите на подношење захтева путем електронске пријаве. Уколико је све од података тачно и адекватно унешено, Вашој фирми ће бити додељен матични број- МБ, и порески идентификациони број- ПИБ, као и пријава на: паушално опорезивање, исплату личне зараде или пријава на ПДВ. Матични број се састоји од 8 цифара, додељује га Републички завод за статистику (РЗС), а према последњим подацима, административна такса за његово додељивање износи 2.140,00 динара. Порески идентификациони број има 9 цифара, и додељује га Пореска управа (ПУ).

За регистрацију предузетника, потребно је приложити: јединствену регистрациону пријаву (коју можете пронаћи на сајту АПР-а), и која садржи податке о предмету и врсти регистрације, личне податке подносиоца пријаве, као и начин на који ће се одлука регистратора доставити подносиоцу; прописану документацију – доказ о идентитету предузетника (фотокопија личне карте); доказ о уплати накнаде за регистрацију.

Уколико се одлучите за еРегистрацију предузетника, потребно је да имате: квалификовани електронски потпис издат од стране једног од званичних сертификационих тела (Пошта Србије, Привредна комора Србије, Министарство унутрашњих послова Републике Србије...). Уколико се захтев подноси код МУП-а, издавање је бесплатно, док се код осталих сертификационих тела наплаћује. Квалификовани електронски потпис се може налазити на чипованој картици, УСБ меморији, диску; инсталиран читач електронских картица; Visa или MasterCard платне картице за плаћање накнада.

Као што је поменуто на почетку овог текста, предузетници заједно са одлуком о оснивању добијају и пријаву на начин опорезивања. Паушално одређени порез се плаћа у висини утврђеној пореским решењем, без обзира како предузетник послује и који је његов промет. Предност такозваних “паушалаца” је у томе што не морају да воде пословне књиге нити да воде евиденцију о трошковима, само је потребно водити књигу оствареног промета. Битан услов да неки предузетник буде паушалац је да у једној календарској години његов промет не буде преко 6 милиона динара.

Право на исплату личне зараде и њено опорезивање имају само предузетници који воде пословне књиге, не и паушалци. Лична зарада предузетника је цифра коју сам одреди, и за коју врши обрачун и исплату пореза и доприноса, али она није обавезна. Уколико се одлуче да исплаћују личну зараду, предузетници морају да обавесте Пореску управу о својој одлуци 15 дана од датума регистрације (новоотворени предузетници) или до 15. децембра текуће године за наредну годину.

Уколико остварен промет предузетника пређе 6 милиона динара за 365 дана он улази у систем ПДВ-а (Порез на додату вредност). То је општи порез на потрошњу која се обрачунава на остварен промет. Према Закону о порезу на додату вредност, постоје две стопе ПДВ-а: општа стопа ПДВ-а од 20% и посебна стопа ПДВ-а од 10%. По општој стопи од 20% плаћа се опорезиви промет добара, промет услуга или увоз добара, а све остало чији промет није ослобођен од плаћања ПДВ пореза, опорезује се по посебној стопи од 10%. Предузетник чији промет прелази 6 милиона динара је обавезан да води књиге, ангажује књиговођу, и обавезан је да за сваку своју услугу изда рачун или фактуру.

Оно што је такође битна ставка јесте отварање пословног рачуна у банци. То се ради одмах након што се добије решење од АПР-а. На тај начин можете лакше пратити трошкове Вашег предузећа, а уједно и вршити трансакције за плаћање у име фирме. Банка има увид у стање Вашег рачуна, и уколико се деси да сте као паушални предузетник остварили промет већи од 6 милиона, дужна је да о томе обавести Пореску управу. Пореска управа је омогућила свим пореским обвезницима једноставније испуњавање својих обавеза путем апликације еПорези. Ова апликација омогућава да електронским путем бесплатно поднесете све пореске пријаве, да се информишете о вашим правима и обавезама, и да уштедите ваше време и новац. Апликацију је могуће преузети на сајту Пореске управе.

На сајту Националне службе за запошљавање такође можете пронаћи доста информација на тему повластица и субвенција приликом започињања сопственог бизниса, као и то како се у неким ванредним околностима (као што је пандемија вируса Covid-19), може доћи до неких олакшица.

Кључ свега је добра информисаност и припремљеност на започињање предузетничког пута.

Коментари: