Политика приватности

Овим Обавештењем о обради података о личности корисника (у даљем тексту: Обавештење) информишу се корисници young-professionals.com (у даљем тексту Сервис) о свим релевантним информацијама које се тичу обраде података о личности корисника.

Имајући у виду законску регулативу из области приватности личних података физичких лица, првенствено нови Закон о заштити података о личности (у даљем тексту: ЗЗПЛ), веома нам је битно да пажљиво прочитате ово Обавештење, како бисте били упознати са врстама податка о личности које најчешће обрађујемо, у које сврхе обрађујемо ваше личне податке, ко има приступ вашим подацима, а посебно како бисте били упознати са вашим правима у погледу обраде личних података. Ми водимо рачуна о заштити ваших личних података и у потпуности подржавамо права вас као корисника која предвиђа ЗЗПЛ.

Податак о личности је сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као што је име и идентификациони број, података о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета.

Правни основ обраде

За неке сврхе обраде, ваше личне податке обрађујемо на основу вашег пристанка за обраду података о личности уз претходно обавештавање о свим битним аспектима обраде. Битно је да знате да пристанак у било ком моменту и без образложења можете повући, што за последицу има престанак даље обраде.

У неким ситуацијама је правни основ за обраду личних података уговорни однос са лицем на које се лични подаци односе, као што је нпр. случај код обраде неопходне за сам приступ и коришћење Сервиса.

Такође, у неким ситуацијама имамо легитиман интерес за обраду ваших података, као нпр. када је обрада неопходна у сврху спречавања превара или евентуалних злоупотреба.

Можемо да обрађујемо ваше личне податке уколико то од нас закон захтева. Такође, можемо да обрађујемо ваше личне податке уколико је обрада неопходна у циљу заштите ваших животних интереса. Уколико обрађујемо ваше личне податке када то од нас закон захтева или у циљу заштите ваших животних интереса, обавестићемо вас о томе.

Сврха обраде, период, и подаци које обрађујемо

Претежан део наше обраде личних података се јавља у процесу запошљавања. Подаци које најчешће обрађујемо су име и презиме, датум рођења, фотографија, е-маил, број телефона, занимање, образовање, држављанство, подаци о образовању, о завршеним курсевима, обукама, семинарима, о знању и вештинама и тд. Није могуће обезбедити потпуну листу свих личних података које обрађујемо, јер сваки кандидат за посао може у биографији навести различите податке.

Све податке које тражимо од вас, прикупљамо за тачно одређену сврху, о чему ћете увек бити јасно обавештени.

Основне сврхе прикупљања и обраде података јесу омогућавање пружања услуге информационог друштва, односно Интернет оглашавање потребе за запошљавањем од стране послодаваца и конкурисање на послове од стране кандидата, безбедност корисника Интернет Сервиса, као и омогућавање креирања и постављање садржаја у складу са законом.

Обрађујемо личне податке да би корисницима омогућили услугу и функционалности које нуди Сервис, да би измерили употребу и унапредили Сервис, заштитили кориснике и омогућили им неометано коришћење сајта уз пружање подршке корисничког сектора.

Употребом Сервиса слажете се да одређени запослени у Сервису могу да вас контактирају на основу ваших контакт података које сте обезбедили како би вас упозорили на одређене неправилности са пријавом или огласом за посао зарад дијагностиковања техничких проблема са Сервисом или пријавом за посао или у случају да постоји сумња да се одређене преварантске или нелегалне активности (нпр. хакерски напади, преузимање налога, слање неприкладних фајлова, спам и слично) покушавају над налогом корисника да би га заштитили од нежељених последица. Основ обраде јесте наш легитимни интерес као власника Сервиса. У сврху заштите Сервиса, обрађују се подаци: понашање на сајту (претходне претраге), IP адреса, информација о присутпном уређају, browser-у и оперативном систему и слично.

Безбедност ваших података

У циљу безбедности података које обрађујемо, увек настојимо да примењујемо неопходне стандарде у заштити података о личности, те да примењујемо све неопходне техничке, организационе и кадровске мере заштите у складу са захтевима важећег ЗЗПЛ, укључујући, али не ограничавајући се на: техничке мере заштите, мере заштите које се односе на физички приступ месту где су похрањени ваши подаци, мере заштите информационе безбедности ваших података у складу са важећом регулативом, и остале мере које су примерене обради и неопходне да би се обезбедила заштита конкретних података о личности.

Обавештење о колачићима

Овај сајт користи колачиће. Користимо колачиће да унапредимо и анализирамо ваше искуство на нашем сајту и за сврхе маркетинга.

Колачић је мали текстуални документ који је складиштен на ваш уређај док посећујете сајтове. Колачиће које ми постављамо се називају „колачићи прве стране”. Такође користимо и „колачиће треће стране” који омогућавају функционалности и карактеристике трећих страна на или путем веб сајта (нпр. персонализовано оглашавање и аналитика).